Divider

Myers Briggs personlighetstest

Örn & Kulla har en licens i Myers Briggs Type Indicator som är test av personlighet och som är användbart i många olika situationer, till exempel:

 • utbildningssammanhang
 • yrkesrådgivning
 • kommunikationsträning
 • teambuilding
 • personlig utveckling
 • samarbetssituationer
 • rekrytering och urval

Testet grundar sig på Carl Gustav Jungss typologi i hans bok Psykologiska typer som utkom år 1921. Jung som föddes i Schweiz är en av världens mest kända och citerade teoretiker inom djuppsykologin. Han blev docent i psykiatri 1905 och arbetade fram till sin död 1961 som analytiker. Han samarbetade en lång period med Sigmund Freud.

Katherine Briggs, en psykologistuderande kvinna i USA utvecklade och fullfärdigade hans system i en mer praktisk användbar form när hon kom i kontakt med boken Psykologiska typer. Detta arbete fullföljdes av hennes dotter Isabel Briggs Myers som är metodens huvudsakliga konstruktör. Metoden lanserades kommersiellt 1942. 1975 överlät Isabel Briggs Myers metoden till Consulting Psychologists Press(CPP).

Myers Briggs Type Indicator (MBTI) publicerades 1988 i Sverige av Psykologiförlaget AB (heter nu Assessio), som har rättigheten till metoden.

Personlighetstestet Myers Briggs innebär en möjlighet att få ökad självkännedom och självinsikt. Skapa en kompass för vägledning avseende visst mänskligt beteende. Grundarnas syfte var inte att skapa en allomfattande teori för allt mänskligt beteende. Den typologiska teorin utgår från begreppen psykologiska preferenser, vilket betyder att du föredrar en preferens före en annan. Du föredrar antagligen att skriva med vänster eller höger hand. Du väljer att skriva med den ena handen och den andra handen känns bakvänt att använda. Likadant är det med våra individuella beteenden, vi föredrar det ena personliga beteendet (preferensen) framför det andra:

 • Att rikta sin uppmärksamhet
  Introvert - Extrovert
 • Att inhämta information
  Sinnesförnimmelser - Intuition
 • Att fatta beslut
  Tanke - Känsla
 • Livsstil
  Strukturell - Spontan

Myers-Briggs personlighetstest består av 88 frågor med två olika och fasta svarsalternativ som tar cirka 30 minuter att besvara. Utifrån dina svarsalternativ, så får du din personliga profil (av totalt 16 profiler). Testet avslutas med att jag ger dig en respons, feedback och diskussion angående din personliga profil: Dina styrkor, svagheter och stressbeteende. Du får också rådgivning för hur du blir mer effektiv i ditt personliga beteende, både individuellt och i grupp.

Kontakta mig för att se vilken typ du är och för att göra personlighetstestet Myers Briggs

Läs också om personlighetstestet OPQ

© Örn & Kulla, 2004-2014. Rekrytering, ledarstöd och andra tjänster inom HR (Human Resources). | Produktion: Julian Kommunikation